درباره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . برگزاری این جوایز و استفاده از مدل های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به عنوان سمبل نهضت کیفیت گرایی باعث ایجاد فضای رقابتی برای استقرار سیستم های نوین مدیریت و فراهم کردن فضایی که در آن تجربه های موفق سازمان ها شناسایی و معرفی شده و مورد استفاده بهینه صنعت قرار گیرد، می شود.

47%
نتایج کسب و کار

صنعت پتروشیمی و گروه ذینفعان

49%
توانمندسازها ، کارکنان

صنعت پتروشیمی و گروه ذینفعان

46%
توانمندسازها، استراتژی

صنعت پتروشیمی و گروه ذینفعان

45%
توانمندسازها ، رهبری

صنعت پتروشیمی و گروه ذینفعان

مهم ترین عناوین تعالی صنعت پتروشیمی

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • سال 1389دوره طرح ریزی ، • استفاده از مفاهیم بنیاد کیفیت اروپا EFQM و تجارب شرکت‏ها • تدوین نظام نامه جایزه • شناسایی ارزیاب‏های مدل
  1389
 • گذر از دوره طرح ریزی • آشنایی اولیه شرکت‏های پتروشیمی و زیر مجموعه‏ها با مدل • شروع ارزیابی‏ها با حضور 43شرکت • آموزش ارزیاب‏های درون سازمانی • افزایش شرکت های حاضر در جایزه به 102 شرکت
  1389-1394
 • دوره توسعه • تسری جایزه به سطح وزارت نفت و 4 شرکت اصلی به دستور مقام عالی وزارت • انتقال دبیر خانه از هلدینگ خلیج فارس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی • بررسی ساختار سازمانی برای ایجاد سمت های مرتبط با جایزه تعالی • ابلاغ آیین نامه نظام مدیریت بهره‏وری صنعت نفت به شماره 24-2/20 از سوی مقام عالی وزارت در خصوص ایجاد ساختار با موضوع بهره¬وری، پیاده سازی مدیریت عملکرد سازمان و جایزه تعالی (سرآمدی)
  1396- 1395
 • دوره پایداری • ابلاغ بخشنامه مقام عالی وزارت به شماره 291-2/20 مورخ 97/05/02 در خصوص صرفه‏جویی در هزینه ها • تعویق نهمین دوره جایزه صنعت پتروشیمی و توقف فرایند ارزیابی در سایر شرکت های اصلی به جز شرکت ملی گاز
  1397
 • دوره صحه گذاری پروژه های بهبود
  1400