عنوان صفحه

درباره ما

Abbaszadeh (021)88066392

حسن عباس زاده

مدیر برنامه ریزی و توسعه

تعالی صنعت پتروشیمی

درباره جایزه تعالی

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . برگزاری این جوایز و استفاده از مدل های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند.

اطلاعات بیشتر